Estás en: Itsasoko Ama C.E.I.P. / Noticias / Noticia ampliada
EUSKERA    CASTELLANO

03/09/2020  |  Área: GeneralITSASOKO AMA ESKOLAK FAMILIENTZAKO JARRAIBIDEAKITSASOKO AMA ESKOLAKO  FAMILIENTZAKO JARRAIBIDEAK/  PAUTAS DE ACTUACION PARA  LAS FAMILIAS

 

ANTES DE ACUDIR AL CENTRO / Eskolara joan baino lehen

FAMILIAS /GURASOAK

❏ Tomar temperatura en casa al alumnado. No mandar con fiebre y avisar

al centro. Ikasleak etxean tenperatura hartzea. Ez bidali sukarra eta jakinarazi

ikastetxeari.

❏ Respetar las normas que el centro establezca.Ikastetxeak ezartzen dituen arauak errespetatzea.

❏ Acompañar solo hasta el punto asignado por el centro. Ikastetxeak esleitutako punturaino bakarrik laguntzea.

❏ Presencia dentro del centro con cita previa. Aldez aurretik hitzordua eskatuta

❏ Mantener la distancia de seguridad. Segurtasun-tartea mantentzea.

❏ Acudir con mascarilla. Maskarilarekin etorri

 

ALUMNADO /IKASLERIA

❏ Acudir solamente en el horario marcado por el centro. Zentroan adierazitako ordutegian bakarrik joan

❏ No acudir con fiebre o síntomas sospechosos. Sukarra edo sintoma susmagarriak ez agertzea.

❏ Acudir sólo con un tutor/a. Joan tutore batekin bakarrik.

❏ Respetar las normas que el centro establezca . Ikastetxeak ezartzen dituen arauak errespetatzea.

❏ Acudir con mascarilla . Maskararekin joan.

❏ Mantener la distancia de seguridad. Segurtasun-tartea mantentzea.

 

DENTRO DEL CENTRO /IKASTETXEAREN BARRUAN

 

FAMILIAS /GURASOAK

❏ No acudir en caso de fiebre o sospecha de síntomas. Sukarra edo sintoma susmoak izanez gero, ez joatea.

❏ Mantener la distancia de seguridad. Segurtasun-tartea mantentzea

❏ No acudir sin cita previa. Ez joan hitzordurik gabe.

❏ Respetar las normas establecidas por el centro. Ikastetxeak ezarritako arauak errespetatzea.

 

ALUMNADO/ IKASLERIA

❏ Solo usará su material. Bere materiala bakarrik erabiliko du

❏ Cada alumno/a tendrá su mesa y su silla y no podrá cambiarse de sitio. Ikasle bakoitzak bere mahaia eta aulkia izango ditu eta ezin izango da lekuz aldatu.

❏ Ante cualquier malestar se lo comunicará a la responsible COVID (marisa) en ese momento e irá directamente a dirección. Ondoeza izanez gero, horren berri emango zaio.

 

 

   

 

 

                                                                                    ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

.

 

 

 


linea
linea


Itsasoko Ama H.L.H.I.
Itsasoko Ama Enparantza z/g
48980 SANTURTZI
Tfno. 944 831 407
Fax. 944 935 638

014418aa@hezkuntza.net
© 2013. C.E.I.P. Itsasoko Ama H.L.H.I.. LEGAL OHARRA